Müştərilərimiz

Azərbaycan UPS və stabilizator bazarında İNFORM şirkətinin istehsalı olan UPS-lər və stabilizatorlar
tanınıb və bu illər ərzində özünə müsbət imic formalaşdırmışdır.